Omgekeerde Osmose

Wat is omgekeerde osmose?

Omgekeerde osmose is een continu proces waarbij opgeloste stoffen onder druk door een halfdoorlatend membraan van een vloeistof gescheiden worden. Het wordt soms ook wel ultrafiltratie genoemd, doordat het gebaseerd is op de beweging van het water door een membraan. Dit membraan heeft microscopisch kleine openingen die enkel doorlaatbaar zijn voor watermoleculen en niet door grotere moleculen. De efficiëntie van omgekeerde osmose toestellen hangt af van de initiĆ«le contaminatie van het water en van de waterdruk.

Ons gamma

Op basis van een wateranalyse die u ons bezorgt, bepalen wij de afmetingen van het toestel en het type van membranen (lage of hoge druk). De keuze van de membranen hangt zowel af van de kwaliteit van het onbehandelde water, als van de waterkwaliteit die u wenst te bekomen aan de permeaatzijde. Wij hebben omgekeerde osmosetoestellen die werken op leiding-, grond- en regenwater.