Ontijzeraars

Ons gamma

Bij klassieke ontijzering, hangt de methode van behandeling af van het ijzergehalte aanwezig in het water. Bij een concentratie van maximaal 10 ppm, kan een filter enkel voldoende zijn. Bevat het water echter een hoger gehalte aan ijzer, is een voorafgaande oxidatie nodig.

Voor een ijzerconcentratie van maximaal 10 ppm

Eén van de eerste filters gebruikt in de behandeling van water was de "greensand" filter. Het actieve materiaal in "greensand" is glauconiet. Glauconiet is een groen kleimineraal dat ijzer bevat en beschikt over ionuitwisselingscapaciteiten. Wanneer water door de filter passeert, wordt oplosbaar ijzer en mangaan uit de oplossing onttrokken en wordt onoplosbaar ijzer en mangaan gevormd. Onoplosbaar ijzer en mangaan blijven achter in de groenzandfilter en moeten tweewekelijks verwijderd worden door naspoeling. Bovendien dient het groenzand geregeneerd te worden door wassing met een permanganaat oplossing, die toelaat dat het groenzand opnieuw absorptiecapaciteit voor het oplosbare ijzer en mangaan vertoont. Regelmatig naspoelen is essentieel voor een effectieve werking van de filter. De meeste greensand filters zijn efficient in de behandeling van water met een ijzerconcentratie tot 10ppm. De zuurtegraad of pH van het water zal eveneens de capaciteit van de filter beïnvloeden. Bij een pH lager dan 6.8, zal de groenzandfilter waarschijnlijk het ijzer en mangaan niet adequaat kunnen filteren. Door het water eerst door een calcietfilter te leiden, kan de pH opgetrokken worden boven pH 7.0.

Voor een ijzerconcentratie van meer dan 10 ppm:

Chemische oxidatie, gevolgd door filtratie is een gebruikte methodiek voor de verwijdering van ijzer en mangaan bij een concentratie hoger dan 10ppm. Verschillende oxidantia kunnen hiervoor dienen, chloor wordt echter het meest gebruikt in huishoudelijke toepassingen. De optimale oxidatie van ijzer en mangaan door chlorinatie gebeurd bij een respectievelijke pH van 8.0 en 8.5. De klassieke ontijzeraar bestaat meestal uit een oxidatietoren en een filtertank. De afmetingen van de toestellen hangen volledig af van het waterverbruik, de hoeveelheid te verwijderen ijzer en de pH. Bij dit type van ontijzering wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van ketels uit gegalvaniseerd staal, omdat die voorzien zijn van een bijkomende opening op het tanklichaam. De filtertank die gebruikt wordt om het geoxideerde ijzer te filteren kan gevuld worden met één filtermedium of met een mengeling van verschillende filtermedia: silex, hydro-antraciet, magnodol, magnofilt, Birm, Manganese greensand, …. Voor de oxidatietoren kunnen er ook nog doseerpompen worden geplaatst om de pH te verhogen of het ijzer gemakkelijker te doen oxideren.

U bezorgt ons een wateranalyse en de nodige gegevens over het waterverbruik en wij zullen voor u het ideale toestel berekenen.